מי המציא את הזיקוקים

מי המציא את הזיקוקים ?

את הזיקוקים המציאו הסינים כחלק מפולחן דתי
מומלץ לקורא על אבק השריפה 

את אבק השריפה הסינים פתחו עבור הזיקוקים כבר במאה ה 7 לספירה