ארכיון הקטגוריה: היסטוריה ישראלית

מי המציא את דגל ישראל

מי המציא את דגל ישראל ?
דגל ישראל היה הדגל הרשמי של התנועה הציונית כבר מ 1897
בקום המדינה הוחלט להשתמש בדגל כדגל הרשמי של המדינה.

מי שכן צייר את צורתו הסופית היה ר מנחם יצחק קלינור ב 1920