מי המציא את השש בש ?

מי המציא את השש בש ?

השש בש הראשון שנמצא בגירסה כלשהי
הופיע לפני 5000 שנה
בחפירות יחד עם אבני משחק וקוביות במסופוטמיה

משם נפוץ השש בש ברחבי כל העולם ועבר כמה שינויים עד שהגיע לגירסתו כמו שהוא מוכר לנו היום.
מסעות הצלב בהחלט עזרו להפצתו בעולם