מי המציא את הסיגריות

אין תשובה חד משמעית לשאלה הזאת.
ישנן עדויות לסיגריות כ 6000 שנה לפני הספירה אי שם באמריקה.
כבר בשבט המאיה נהגו ללעוס את הטב.
השימוש בעישון היה כנראה חלק מפולחן דתי ורוחני.