מי המציא את הסוללה

המצאת הסוללה היתה מרוכבת ויש לה כמה ממציאים ומפתחים
הראשון היה אסנדרו וולטה שחי בשנים 1827- 1745
הסוללה שלו היה הראשונה והיתה נוזלית מה שיצר כמה בעיות לאורך הדרך.

מי שהמציא אחר כל את הסוללה היבשה הוא

ז'ורז' לקלנשה בשנת 1867 אלה היו הסוללות הראשונות כמו שאנו מכירים אותם כיום.
סוללות יבשות