מי המציא את הסגווי

מי המציא את הסגווי ?

שם הממציא: דין קמאן
תאריך המצאה: 2001
בעברית יש לומר רכינוע