מי המציא את הנרות

מי המציא את הנרות ?
הנרות העתיקים ביותר שידוע עליהם נמצאו בסין כ 200 שנה לפני הספירה.
את הנרות הראשונים הכינו משומן של לוויתנים.
מאוחר יותר נעשה שימוש בחומרי בעירה נוספים לנרות