מי המציא את הנחושת

המצאת הנחושת
העדויות מלמדות שכבר 4000 לפני הספירה בני האדם עשו שימוש במתכות שונות.
את אותן מתכות הם מצאו על פני הארץ ועשו בהם שימוש פשוט.
הנחושת היא מתכת רכב שהיה אפשר לעצב אותה די בקלות ע"י מכות פטיש או אבן.
בערך באותה התקופה הם גם החלו לחפור ולגלות את הנחושת ולהרחיב את השימוש בה.

בערך 3500 לפני הספירה החלו לערבב את הנחושת עם חומרים נוספים וכך יצרו את הברונזה