מי המציא את המנורה החשמלית

מי המציא את המנורה החשמלית ?
את הנורה החשמלית המציא: תומס אלווה אדיסון
את מנורת החשמל הוא המציא בשנת 1879.
תומס אדיסון רשם במהלך חייב אלף ומשהו פטנטים על שמו