מי המציא את המכונית

מי המציא את המכונית ?
המצאת המכונית הראשונה מיוחסת לקארל פרידריך בנץ שבשנת 1886 חיבר בין כירכרה למנוע.
וזאת בעצם המכונית הראשונה