מי המציא את המזגן

מי המציא את המזגן ?
ולו אנחנו חייבים תודה בימים החמים.
שם הממציא: האווילנד קרייר
נולד: 1786
נפטר: 1950
המזגן הראשון הופעל ב 1902.
הסיבה להמצאה:
החום הרב בבית הדפוס שלו.