מי המציא את הלחם

מי המציא את הלחם ?
הלחם התפתח ותהבסס כמוצר מזון נפוץ כבר בתקופת האבן.
ישנן עדויות על אפיית לחם 9500 לפני הספירה.
הלחם נהיה נפוץ ככל שהחקלאות בעולם התפתחה.