מי המציא את הכסף

מי המציא את הכסף ?
לא ממש ברור מי המציא את הכסף.
כן ברור שהאדם סחר מאז ומעולם בכל מיני שיטות שונות ומגוונות.
באיזשהו שלב הובן שצריך להיות משהו אחיד.

המטבעות העתיקים ביותר שהוטבעו  בערך 630 לפני הספירה.
הם הוטבעו בטורקיה (אז לידיה אנטוליה).

יש הזכורים למטבעות גם בתקופת התנך.
הסינים עשו זאת לחוק בשנת 812.
שטרות כסף ולא מטבעות היו אלו השבדים בשנת 1661.