מי המציא את הכדורעף

מי המציא את הכדורעף ?
את הכדורעף המציא ויליאם מורגן שהיה גם מנהל ימק"א.
את המשחק הוא המציא בשנת 1895.
זהו חיבור בין שני ענפי ספורט טניס וכדורסל.
לאחר מלחמת העולם הראשונה המשחק הופץ גם לאירופה