מי המציא את הטבלה המחזורית

מי המציא את הטבלה המחזורית ?
שם הממציא: דמיטרי מנדלייב
תאריך המצאה: 1869