מי המציא את הגלידה

מי המציא את הגלידה  ?
הגלידה הומצאה בפרס בערך 400 שנה לפני הספירה.
היא הומצאה ע"י ערבוב של מיץ עם שלג.