מי המציא את אלוהים

אחת השאלות הגדולות בעולם
הסברה שעולה שאם אלוהים הומצא הוא הומצא ע"י בני האדם.