מי המציא את בית הספר

אין ממציא ידוע לבית הספר

אך הראשונים לקבוע את הלימודים בחוק חינוך חובה היו
היוונים, כל זה קרה לפני 2500 שנה בספרטה.
בית הספר הראשון היה בתנאי פנימייה